Praktisk sejlads

Få styr på jeres båd, et kursus for hele besætningen.
Vi vil gennemgå jeres båds sikkerhedsudstyr og sætter det sammen med “De 5 sejlråd” fra SejlSikkert. På vandet vil vi bl.a. gennemgå manøvrer for sejl, motor og rebning af sejl. Vi vil også gennemgå, hvordan du laver den årlige kontrol på selvoppustelige redningsveste.

Vi vil konkret komme igennem følgende:

  • Ombord på jeres båd vil vi gennemgå redningsveste, livliner, Mand-over-bord grej, fald, skøder og trimliner samt badestige/redningsstige
  • Vi sejler ud imens vi gennemgår Regel nr. 1 – Bliv ombord  i praksis på jeres båd
  • Trim af storsejl, fald, udhal, nedhal, kick samt skøde og løjgang. Vi vil også gennemgå rebning af storsejlet
  • Trim af forsejl, fald, rulle, agterstag samt skøder og skødepunkter. Vi vil også gennemgå rebning af forsejl, eller af sejlskift
  • Bådmanøvrering, at standse, at ligge i vindøjet, at stagvende og at bomme
  • Mand-over-bord manøvre samt, hvordan I i praksis får en overbordfalden ombord igen
  • Der samles op på jeres viden og evt spørgsmål afklares inden vi sejler ind
  • Der udarbejdes en specifik tjekliste til jeres båd

Kurset er egnet fra 1 til 4 personer og tilrettelagt til 5 timer og tilbydes enten i dagtimerne eller i aftentimerne:

  • 10:00 til 15:00 Praktisk sejlads dagtimer. Pris kr. 2.500,-
  • 16:00 til 21:00 Praktisk sejlads aftentimer. Pris kr. 3.000,-

Prisen er inkl. kørsel øst for Storebælt, ønskes det vest for Storebælt beregnes kørsel og broafgift

bestil dit kursus