kurser

Velkommen

Vi tilbyder en bred vifte af kurser for dig som bådejer sammen med din besætning.

Kurserne har et indhold der går ud over pensum for fritidssejleruddannelserne og bidrager til din samlede sikkerhed.

praktisk sejlads

Få styr på jeres båd, et kursus for hele besætningen. Vi vil gennemgå jeres båds sikkerhedsudstyr og det sammen med “De 5 sejlråd” fra SejlSikkert. På vandet vil vi gennemgå manøvrer for sejl og motor, rebning af sejl. Vi vil også gennemgå hvordan man laver den årlige kontrol på automatiske veste.

Manden ombord igen

Få styr på hvordan hele besætningen får en overbordfalden op på båden igen. At falde overbord betyder også at man bliver våd, vand vejer og vil typisk mere end fordoble vægten af den overbordfaldne. Vi vil kigge på forskellige metoder til at få den overbordfaldne ombord igen, herunder praktisk træning.

Forberedelse til duelighed

Skal du tage duelighedsbevis, men føler dig usikker? Safe At Sea hjælper dig i mål. Hos Safe at Sea vil du gennemgå det praktiske stof stille og roligt, det er tid til spørgsmål og til at øve manøvrerne igen og igen. Vi vil også have fokus på sømærker og deres kendetegn.

Navigation teoretisk duelighedsprøve

Navigation er den teoretiske del af duelighedsbeviset. For at opnå et duelighedsbevis skal du gennemføre både den teortiske del og den praktiske del. Det kan enten være i form af et speedbådscertifikat, eller den praktiske prøve i duelighed ombord på eks. en sejlbåd.

Ny motorbåd

At få ny båd, er en virkelig stor begivenhed. Glæden over at skulle lære den at kende, finde ind til bådens sjæl og lære alle de små finesser, er virkelig skønt. Vi vil med udgangspunkt i de 5 sejlråd fra SejlSikkert gennemgå jeres båd. På vandet vil vi bl.a. lave manøvre (herunder principperne for sejlads i søgang), opfriske søvejsreglerne, lave Mand-over-Bord mm. 

Ny sejlbåd

At få ny båd, er en virkelig stor begivenhed. Glæden over at skulle lære den at kende, finde ind til bådens sjæl og lære alle de små finesser er virkelig skønt. Vi vil med udgangspunkt i de 5 sejlråd fra SejlSikkert gennemgå jeres båd. På vandet vil vi bl.a. rebe- og trimme -sejl, samt have fokus på mønøvrer for både sejl og motor. 

For sejlklubber

Gennem Sejlsikkert, kan din Sejlklub få besøg. Jeg afholder foredrag øst for Storebælt: Redningsveste og beklædning – Nødkommunikation og nødblus – Manden ombord igen – Fritidsfiskeri – Kom godt igang med SejlSikkert Alarm